Radix Channel

Radix Channel Videos
Radix
Radix
Joined 06 August, 2007
68 videos
979,563 views
782 subscribers
0 comments

Мікола Дзядок, удзельнік анархісцкага руху Беларусі, журналіст газеты "Новы Час", выпускнік Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта (Вільня) па спецыяльнасці "Сусветная палітыка і эканоміка". Канал прысвечаны рэвалюцыйнаму палітычнаму аналізу, сацыяльнай барацьбе і анархізму ў Беларусі.
///
Mikola Dziadok, a participant of an anarchist movement of Belarus, a journalist of a "Novy Chas" newspaper, graduate of European humanities university (Vilnius), program "World politics and economy". This channel is dedicted to a revolutionary political analysis, social struggle and anarchism in Belarus.


Radix Video List