ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់លោកស្រី Nancy Walters

12 Oct 2017 02:54 0
25
0 0

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់លោកស្រី Nancy Walters តំណាងថ្មីនៃអង្គការ World Food Program (WFP) ប្រចាំកម្ពុជា ។

Related of "ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់លោកស្រី Nancy Walters" Videos