17.000 земјоделци ќе добијат поврат на персонален данок за 2018 година

02 Dec 2019 01:26 0
116
Сител Телевизија Download
1 0

Web: http://sitel.com.mk/
Facebook: https://www.facebook.com/sitelvesti/
Twitter: https://twitter.com/SitelTV
Instagram: https://www.instagram.com/siteltelevision/

Copyright: OnAir Media Group; www.onair.mk

Related of "17.000 земјоделци ќе добијат поврат на персонален данок за 2018 година" Videos