با قدرتمندترین اقازاده های دنیا اشنا شوید

27 Jul 2017 06:30 73
43,389
513 70

آقازادگی پدیده نوظهوری نیست. همیشه آدم هایی هستند که فکر می‌کنند داشتن جایگاه‌های ویژه به واسطه پیوندهای خونی و مناسبات خانوادگی حق مسلم آن‌هاست. ریشه این معضل را نه فقط در حال حاضر که حتی می‌توان آن را در دور دست ترین روزهای تاریخ نیز پیدا کرد. در دوره‌های جدیدتر حتی به شغلی به نام بابا پولداری نیز رسید تا جایی که نه فقط در کشور خودمان که اگر در ابعاد زمانی و مکانی مختلف دنیا بیشتر کنکاش کنید روز به روز بیشتر به این نتیجه خواهید رسید که عبارت«گویند که پدر تو بود فاضل از فضل پدر پسر چه حاصل؟» شعاری بیش نیست که فقط در حد حرف باقی مانده است و همیشه این رابطه‌ها هستند که جای ضابطه‌ها را در جوامع مختلف می‌گیرند.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید 👇

Facebook 👉 http://facebook.com/AfazTV

Instagram 👉 http://instagram.com/AfazTV

Telegram 👉 http://t.me/AfazTV

Twitter 👉 http://twitter.com/afazsadat

Related of "با قدرتمندترین اقازاده های دنیا اشنا شوید" Videos