HERKEN DE GRAUWE FRANJEPOOT

02 Dec 2016 03:50 0
191
1 0

GRAUWE FRANJEPOOT (Red-necked Phalarope, Phalaropus lobatus)
Het verenkleed is voornamelijk grijs van kleur
In het zomerkleed is de nek roestbruin en de keel wit
In het winterkleed bevindt zich een donkere vlek rond het oog
In de vlucht is een witte vleugelstreep zichtbaar
De snavel is dun en lang
In het zomerkleed is de grauwe franjepoot goed te herkennen aan de roestbruine hals en de witte keel, maar 's winters verdwijnen deze kenmerken. De grauwe franjepoot heeft een opmerkelijke manier van voedsel zoeken. De vogel draait per minuut tot ruim vijftig rondjes om zijn eigen as. De waterbodem met hierin insecten en allerlei andere diertjes wordt daardoor omgewoeld, zodat de vogel de prooien vervolgens snel uit het water kan pikken.
De grauwe franjepoot broedt in de kleine meertjes van Scandinavië. Overwinteren doet de vogel in de Indische oceaan, zodat de vogel tijdens de trek in het voor- en het najaar onder andere Nederland passeert. Ook tijdens de trek is de grauwe franjepoot voornamelijk aan te treffen in gebieden met kleine meertjes en plassen.
De grauwe franjepoot zoekt voedsel op een kenmerkende manier. Hij zwemt in ondiep water en pikt met de dunne snavel naar kleine prooidieren. Franjepoten zijn uniek onder de steltlopers omdat ze gelobde tenen hebben. Zeer schaarse doortrekker van de kuststreken, vooral in augustus en september.
HERKENNING: Valt altijd eerst op door het gedrag, waarbij hij zwemt in het water en steeds om zich heen pikt naar voedsel. In prachtkleed onmiskenbaar door de blauwgrijs met bruinrode hals en de witte keel. Het mannetje is onopvallender getekend dan het vrouwtje. In augustus en september trekken jonge vogels door, herkenbaar aan het contrastrijke nagenoeg zwart-witte kleed met een zwarte vlek over het oog, een donker petje en daarnaast een naalddunne snavel.
Groet, Kees Vanger

Related of "HERKEN DE GRAUWE FRANJEPOOT" Videos