PCNE5

21 Jul 2018 03:18 1
222
7 0

PCNE5 Day 4

"Moved with Compassion... Feed the Multitude"
Ngayon po ay ang ika-apat na araw ng Philippine Conference on New Evangelization na iikot tungkol sa “Personal and Pastoral Conversion for a True and Faithful Yes.” Live mula sa Quadricentennial Pavilion ng University of Santo Tomas.

Masusubaybayan po ito sa:
- TV Maria website www.tvmaria.ph
- TV Maria Facebook Page
- Sky Cable Channel 210
- Destiny Cable channel 96
- SatLite Channel 102

Related of "PCNE5" Videos