ตอบคำถาม อบรมปฏิบัติธรรม “กลับมารู้สึกตัว” พอจ.ครรชิต รพ.สมุทรปราการ 8-10กค59 (6/8)

31 Jul 2016 02:20:27 1
579
ชมรมกัลยาณธรรม Download
5 0

อบรมปฏิบัติธรรม “กลับมารู้สึกตัว”
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
วัดวีรวงศาราม อ. เมือง จ.ชัยภูมิ
จัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
จัดโดย โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม

Related of "ตอบคำถาม อบรมปฏิบัติธรรม “กลับมารู้สึกตัว” พอจ.ครรชิต รพ.สมุทรปราการ 8-10กค59 (6/8)" Videos