म ठुलो सभामा

11 Nov 2012 03:10 0
260
DanielSBrogan Download
2 0

म ठुलो सभामा
उद्धारको सुसमाचार सुनाउँने छु
मेरो ओठहरू म बन्द गर्ने छैन (२)
म मेरो हृदयमा
तपाईको धार्मिकतालाई लुकाउँदिन
तपाईको विश्वासताको घोषणा गर्ने छु (२)

( तपाइको प्रेम सत्यतामा
म सदा गाउँने छु
तपाइको प्रेम विश्वसतामा
म सदा हिड्ने छु ) (२)
( म गाउँने छु सुरक्षीत छु
त्यो प्रेममा ) (२)

Nepali Christian Conference 2012, August 31 - September 2, 2012
नेपाली ख्रीष्टीयन सम्मेलन २०१२, ३१ अगश्ट - २ सेप्टेम्बर २०१२
Lancaster, Pennsylvania, USA

Related of "म ठुलो सभामा" Videos