Nỗi Buồn Hoa Phượng - Uyển Nghi | MP OFFICIAL

07 Jan 2018 04:37 0
746
3 1

Nỗi Buồn Hoa Phượng
Sáng tác: Thanh Sơn - Lê Dinh
Ca sĩ: Uyển Nghi
---
VIDEO BY MP FILM
Ghi hình tại sân khấu MP FILM
Đạo diễn: Lưu Huỳnh Lâm
Liên hệ: 0906713137
Email: lamdaodien@gmail.com
FB: www.facebook.com/mpfilm.macroproduction

Related of "Nỗi Buồn Hoa Phượng - Uyển Nghi | MP OFFICIAL" Videos