เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 เรื่อง พื้นที่ โจทย์ยาก ข้อ 2

10 Apr 2016 06:37 1
1,503
8 0

http://www.mathsmethod.com
ติวคณิตศาสตร์ออนไลน์ สอนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจง่ายสำหรับทุกคน เรียนฟรีที่บ้าน ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

http://www.virtual-exam.com
ห้องสอบเสมือนจริงสำหรับฝึกทำข้อสอบจับเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง

เนื้อหาเกี่ยวกับโจทย์ข้อสอบข้อนี้
บทเรียนเรื่องพื้นที่
http://www.mathsmethod.com/m-p6-content/m-p6-area.php

ฝึกทำข้อสอบ เรื่อง “พื้นที่” ชุดที่ 5 (โจทย์ยาก)
http://www.mathsmethod.com/m-p6-exercise/geometry/geometry-area-05.php

Related of "เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.1 เรื่อง พื้นที่ โจทย์ยาก ข้อ 2" Videos

เก็งข้อสอบ คณิต ป 6 เข้า ม.1 (ตอนที่1)

สถาบันกวดวิชา บ้านบัณฑิต 207,142

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่

บทเรียนออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 11,946

การวัดพื้นที่ ม.2

บทเรียนออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 52,942

ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม และโจทย์ปัญหา

บทเรียนออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 26,687

พื้นที่และความยาวรอบรูป

สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท. 96,164