Mega strandrit Friese paarden 2013

14 Oct 2013 19:22 60
129,243
422 43

400 Friese paarden deden mee aan de recordpoging

Langs de kust van Noord-Holland hebben 400 paarden en hun ruiters geprobeerd het record van de langste strandrit met Friese paarden ooit te vestigen. De grote groep paarden maakte een strandwandeling van Julianadorp naar Sint Maarten en weer terug.

Er werd streng op toegezien dat alleen volbloed Friese paarden aan de recordpoging deelnamen. Het beeldmateriaal en de gegevens zijn naar de jury van het Guiness Book of World Records gestuurd.

Juryleden gaan de komende tijd bekijken of de Noord-Hollandse paardenwandeling in het boek kan worden opgenomen.

kijk ook eens op paardenevenementen.nl
voor nog meer paarden evenementen

op deze link staan foto,s gemaakt door Harm-Jan Wijnholt
http://oypo.nl/2E4137B0395BB2D2

400 Friesian horses took part in the record attempt

Along the coast of North Holland have 400 horses and their riders tried to ever settle.'s Record of the longest beach ride with Friesian horses The large group of horses made ​​a beach walk from Julianadorp to St. Maarten and back.

It was strictly ensured that only thoroughbred Friesian horses took part in the record attempt. The images and the data is sent to the jury of the Guinness Book of World Records.

Judges will review the future of the North Holland horse walk can be included in the book.

Also look at paardenevenementen.nl
For more horse events

this link contains photos, taken by Harm-Jan Wijnholt
http://oypo.nl/2E4137B0395BB2D2

Related of "Mega strandrit Friese paarden 2013" Videos