បទថ្មី - ស្លុយម៉ាកប់ - ដាក់កាស់ស្ដាប់ទៀតបានកាន់តែអែម ​​​​​✔️​ Mrr NR + Mrr SaRath

08 Dec 2016 11:25 630
2,162,641
4,408 525

​​​​​✔️ខ្ញុំបាទ​ ★( Vid Bek Official Mix )★ សុំទោសបងប្អូនទុកជាមុន បើការ Upload Videos របស់ខ្ញុំមានចំនុចណាខុស ឬ មានបញ្ហា សូមបងប្អូនជួយ Comment ប្រាប់ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំ កែប្រែ ឬ​ លុបចោល..........................
◄►សូមមេត្តាកុំធ្វើបាប​ Channel ខ្ញុំអឺ យើងសុទ្ធតែជាខ្មែរដូចគ្នា.....
◄►សូមជួយ Subacibe Channel ខ្ញុំបាទផង អគុណទុកជាមុន........

Related of "បទថ្មី - ស្លុយម៉ាកប់ - ដាក់កាស់ស្ដាប់ទៀតបានកាន់តែអែម ​​​​​✔️​ Mrr NR + Mrr SaRath" Videos

MrZz ReaK 'cambodia Music

Rêåk MeLody On The MixZz 1,766,937

New Melody Song remix 2017

Mrr Sal On The Mix 1,079,693