Korekce formy Yang Cheng fu

06 Mar 2016 28:03 0
368
Eliška & Matyášek Download
2 0

Škola byla založena Ivanem Nývltem v roce 1998, zahájením výuky Tai ji Quan v Novém Městě nad Metují a pokračuje zde do současnosti. Od roku 2000 bylo cvičení rozšířeno
do Náchoda, kde jsou tři skupiny žáků rozdělených podle znalostí.
V roce 2003 až 2005 vedl I. Nývlt výuku ve Vzdělávacím centru Médium v Hradci Králové.

Od roku 2006 vede víkendové kurzy pro začátečníky a středně pokročilé, společně
s L. Kroupovou , v Pardubicích. V lednu 2011 zahájil výuku zaměřenou na Qi gong
a zdravotní cvičení v Dolní Radechové u Náchoda v relaxačním centru Shanti.

V roce 2007 založil I. Nývlt Občanské sdružení KTVU - Klub tradičních východních umění,
ve kterém je předsedou a instruktorem.

Ivan Nývlt studoval od roku 1988 vietnamské Noi Cong a Nganh Cong - vnitřní a vnější Kung fu u svého kamaráda Nguyen phuong Donga, se kterým je v kontaktu do současnosti.

V roce 1996 se seznámil s Janem Turneberem a začal u něho studovat Tai ji Quan.
J. Turneber ho seznámil s E. Kralovičem a Janem Pletánkem z Pardubic, kde cvičí
u J. Pletánka, zde zároveň navštěvuje semináře Mistra Francoise Hainryho zakladatele Bretaňské asociace Tai ji Quan.

I. Nývlt je držitelem osvědčení Tai ji Quan , Qi Gong a Bagua Zhang od Mistra F. Hainryho , cvičitelem III.stupně zdravotní tělesné výchovy, má licenci na sportovní a rekondiční masáže , osvědčení o Shiatsu, rekvalifikaci cvičitele sebeobrany.

Related of "Korekce formy Yang Cheng fu" Videos