مناظره جنجالی که از سایت صداوسیما حذف شد!/مناظره مجتهد زاده و بروجردی درباره برنامه موشکی ایران!

30 Oct 2017 40:09 56
133,554
394 116

مناظره جنجالی که از سایت صداوسیما حذف شد! /مناظره پیروز مجتهدزاده کارشناس ارشد مسائل ژئوپلتیک و استاد دانشگاه و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره برنامه موشکی ایران در برنامه تیتر امشب - شبکه تصویری ایرانیان

Related of "مناظره جنجالی که از سایت صداوسیما حذف شد!/مناظره مجتهد زاده و بروجردی درباره برنامه موشکی ایران!" Videos