Fukki jëmu Nisëri yokkute gu sax 4…ak Elyx ✏️ WOLOF

09 Apr 2018 01:26 1
365
7 0

Xool leen yëngu-yëngu bu bees bii di leeral fukk yi nga xam ne, ñeenteelu nisëru yokkute gu sax dafa leen ñeel, ànd ci ak Eliks miy ndaw li mbootaayu xeet gi jëkk a dénk wàllu xarala yu bees yi.Xameeleen ci naka lañuy warloo njàng mu wér ñeel ñépp, te amul xaj ak seen, boole ci yombal sàkkug xam-xam ngiiru-dund.

Related of "Fukki jëmu Nisëri yokkute gu sax 4…ak Elyx ✏️ WOLOF" Videos