Yoshi2.exe - BEN Haunts Yoshi

21 Mar 2016 06:03 3
2,731
19 0

Welcome to the second Yoshi.exe which gets more creepy. BEN has come to haunt Yoshi's Island. Now Yoshi's met the terrible fate.

You can play Yoshi2.exe here: http://gamejolt.com/games/yoshi2-exe-super-mario-world-2-yoshi-s-island-horror-game/105121
Me playing Yoshi.exe: https://youtu.be/_fPuru-WNU8

Related of "Yoshi2.exe - BEN Haunts Yoshi" Videos