VJ Giselle menyanyikan lagu Wǒ yào xiàng gāoshān jǔmù & Yēsū de ài gāntián yòu qímiào

16 Dec 2018 04:24 0
46
2 0

VJ Giselle menyanyikan lagu
Wǒ yào xiàng gāoshān jǔmù
(我要向高山举目) &
Yēsū de ài gāntián yòu qímiào
(耶稣的爱甘甜又奇妙)
dalam Perayaan Natal Hosana Cantata Mandarin Course 2018

Related of "VJ Giselle menyanyikan lagu Wǒ yào xiàng gāoshān jǔmù & Yēsū de ài gāntián yòu qímiào" Videos