คุ้ม 3 ต่อ! โปรโมชันประกันเดินทางต่างประเทศไทยวิวัฒน์ (Snow)

06 Jan 2020 00:20 0
156,830
Thaivivat Insurance Download
1 0

#คุ้มครองอุ่นใจ... ตลอด 24 ชั่วโมง
• ไม่ต้องสํารองจ่าย รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
• คุ้มครองค่ารักษาสูงถึง 5 ล้านบาท
• ช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทั่วโลก 24 ชม.
• คุ้มครองค่ารักษาการบาดเจ็บ จากกีฬาเสี่ยงภัย
• ไม่จํากัดอายุผู้ทําประกันภัย
• คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า สัมภาระ กระเป๋า เสียหาย/สูญหาย
• รับรองจากสถานทูตในกลุ่มเชงเกน (Schengen) เพิ่มอิสระให้การเดินทางอุ่นใจ

#คุ้มค่ากว่าเดิม
• ประกันเดินทางต่างประเทศ เปิด-ปิด ได้
• จ่ายตามจริง เดินทางเท่าไหร่ จ่ายเบี้ยเท่านั้น วันเหลือก็เก็บไว้ใช้ต่อได้
• คุ้มมากกว่า! ซื้อเพ็คเกจเพียงครั้งเดียว สามารถเปิด-ปิด เมื่อไรก็ได้ ในระยะ 1 ปี
• ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การเดินทาง นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ

#สมาร์ทกว่า.. จัดการทริปได้ด้วยตัวเองง่ายๆ
• มีแพ็กเกจวันคุ้มครองให้เลือก หลากหลาย 10 วัน 20 วัน และ 30 วัน
• สามารถซื้อวันคุ้มครองเพิ่ม หรือ เพิ่ม-ลดวันคุ้มครองได้ง่ายๆ ผ่านแอพพลิเคชัน
• สามารถแสดงสถานวันใช้งานคงเหลือ และตรวจสอบความคุ้มครองได้บน
• สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผ่านแอพพลิเคชันได้
• บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และกาเดินทาง ด้วยภาษาไทยตลอด24ชั่วโมง

Related of "คุ้ม 3 ต่อ! โปรโมชันประกันเดินทางต่างประเทศไทยวิวัฒน์ (Snow)" Videos