[Vietsub YS] Tổng hợp PV Dương Dương tung hint (FMV Dương Sảng)

05 Oct 2016 08:09 31
14,552
216 3

Bạn thích thì bạn làm thôi. Tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp, trùng hợp, trùng hợp giữa hai đứa thôi nha :))))))) Đừng tin gì hết =)))))))))))) Bạn tin là bạn thua rồi đó.

Vietsub vid tổng hợp các câu trả lời về chuyện yêu đương của bạn nhỏ trong các buổi tuyên truyền movie Ngang qua thế giới của em.

Translator: bạn Tô

DO NOT REUP / DO NOT TAKE OUT

Related of "[Vietsub YS] Tổng hợp PV Dương Dương tung hint (FMV Dương Sảng)" Videos