Các trích đoạn tân cổ cải lương hay - Vũ Linh, Phượng Hằng, Thanh Hiền,....

11 Sep 2017 45:22 0
2,795
2 4

See more: http://www.oni.vn/43Ieo

Các trích đoạn tân cổ cải lương hay - Vũ Linh, Phượng Hằng, Thanh Hiền,....
1. Chuyện tình An Lộc Son & Dương Quý Phi
2. Chiêu Quân cống Hồ
3. Hạng Võ biệt Ngưu Cơ
4. Phạm Lãi biệt Tây Thi
5. Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Related of "Các trích đoạn tân cổ cải lương hay - Vũ Linh, Phượng Hằng, Thanh Hiền,...." Videos