🛣 Đường phố ở Mỹ | Nhà cửa và giao thông WA state ✻11

10 Jul 2017 14:00 0
861
0 0

Những máy tôi dùng để quay video| List of Camera Gear:
Máy action camera Yi 4k: https://amzn.to/2MiwxRY
Gậy chống rung: https://amzn.to/2OqCn1p
Iphone 7: https://amzn.to/2Omado4
Iphone 7 không cần gậy chống rung nên rất tiện
Đăng ký kênh để theo dõi mình https://goo.gl/pW3grc
Mong các bạn sẽ nhấn vào cái chuông 🔔 luôn nhé.

Đường phố ở Mỹ 3, con đường đi đến 4 hang băng đá.

#kaydenchannel #cuocsongmy #duongphomy
© Copyright by KaydenChannel : Please Do Not use for Re-Upload.

Related of "🛣 Đường phố ở Mỹ | Nhà cửa và giao thông WA state ✻11" Videos