พระมหาเทวีแห่งเชียงใหม่ ถวายบังคมสมเด็จพระไชยราชาธิราช ขอเป็นไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา

28 Mar 2018 02:37 451
886,385
Rama Channel Download
3,154 155

เมื่อครั้งพระนางจิรประภาขึ้นครองราชย์นั้น สมเด็จพระไชยราชาธิราชได้นำกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาตีล้านนาในปี พ.ศ. 2088 ใช้เวลาเพียง 16 วันก็มาถึง โดยสภาพเมืองเชียงใหม่ขณะนั้นไม่พร้อมรับศึก เพื่อไม่ให้เมืองเชียงใหม่บอบช้ำหนัก มหาเทวีจิรประภาจึงได้ส่งเสนาอำมาตย์ไปถวายสมเด็จพระไชยราชาธิราชเพื่อให้บ้านเมืองพ้นภัยด้วยการเป็นไมตรีกัน โดยฝ่ายสมเด็จพระไชยราชาธิราชเองก็มิได้เข้าทำร้ายเมืองเชียงใหม่ และทูลเชิญสมเด็จพระไชยราชาธิราชร่วมทำบุญสร้างกู่ถวายพระเมืองเกษเกล้าที่วัดโลกโมฬี โดยสมเด็จพระไชยราชาธิราชได้ประทับสำราญพระอิริยาบถที่เวียงเจ็ดริน พักพลที่สบกวงใต้เมืองลำพูน แล้วเสด็จกลับ

Cr. Legend of Suriyothai

Related of "พระมหาเทวีแห่งเชียงใหม่ ถวายบังคมสมเด็จพระไชยราชาธิราช ขอเป็นไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา" Videos