Bhaitika at Bhairahawa 2073

04 Nov 2016 37:35 3
15,399
18 2

Bhai Tika celebrated at Bhairahawa, Rupandehi on Kartik 16, 2073 i..e 1st November 2016. In video, Manish Acharya, Suyata Ghimire, Minakshi Acharya, Niharika Acharya, Nirakar Acharya, Hridayanshu Raj Acharya, Shweta Sharma Acharya, Manoj Kumar Acharya, Dr. Basant Raj Sharma, Manita Sharma Acharya, Samakshi Sharma, Soriya Sharma, Parbati Sharma, Gyan Raj Upadhyay, Rohit Dulal etc. [Videoshot by Manish Acharya]

Related of "Bhaitika at Bhairahawa 2073" Videos