Hát lượn - Liêm Thủy quê noọng

18 May 2017 04:45 3
16,272
18 5

Bài lượn ca ngợi về quê hương tại xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.
Liêm Thủy quê noọng
Sáng tác: Hà Thành
Biểu diễn: Hà Thị Tơ

Related of "Hát lượn - Liêm Thủy quê noọng" Videos