Tổng hợp hoa lan - Chuỗi ngọc - Dendrobium findlayanum

01 Nov 2017 01:41 2
13,962
14 3

Phong lan, thân đứng.giả hành thắt đốt. Hoa mọc ở các đốt mọc từ các đốt của thân, hoa to nở vào mùa Xuân

Related of "Tổng hợp hoa lan - Chuỗi ngọc - Dendrobium findlayanum" Videos