Hướng dẫn Lập hồ sơ Thanh quyết toán theo biểu mẫu tham khảo Thông tư 06/2016/TT-BXD - Dự toán BNSC

18 Oct 2016 15:55 5
13,852
Phần mềm DỰ TOÁN BN Download
36 1

Video hướng dẫn:
+,Hướng dẫn Lập hồ sơ Thanh quyết toán theo biểu mẫu tham khảo Thông tư 06/2016/TT-BXD.
+, Giới thiệu hướng dẫn thêm các kênh thông tin:
- Các bạn có thể tham khảo website: http://bacnam.com.vn/
- Diễn đàn trao đổi chuyên môn: http://kinhtexaydung.net/
- Hoặc có thể điện thoại (08.667.661.48 - 08.667.661.49) hoặc email (bacnam@bacnam.com.vn) để Công ty Bắc Nam hỗ trợ kịp thời.

Video created by NguyenbacBN.
Chúc các bạn luôn thành công.

Related of "Hướng dẫn Lập hồ sơ Thanh quyết toán theo biểu mẫu tham khảo Thông tư 06/2016/TT-BXD - Dự toán BNSC" Videos