សុំទោស ៖ សៅ ឧត្ដម { Chords & Lyrics } Somtos Sao Oudom

12 May 2017 04:26 4,307
17,782,612
30,147 4,703

ដើម្បីភ្ចាប់ Smart Tune 771457 to 855 និង 727092 to 2727 Cellcard

សុំទោស Chords (Sorry), ច្រៀងដោយ៖ Sao Oudom
(Sorry), Som tos Sao Oudom

https://youtu.be/UWCK2-DiPHk

Som tos by Sao Oudom
សុំទោស សៅ ឧត្ដម
សុំទោស lyrics
សុំទោស guitar chords

Thank you for your watching.

FOLLOW ME :
FACEBOOK : CJ CAMBOTAR CHORD
YouTube : http://www.youtube.com/c/CJCAMBOTARCHORD
Google+ : https://plus.google.com/u/0/

==========================
LYRICS:

I. ពេលនឹកដល់សង្សារចាស់ ចង់យំ
គ្រាមួយដែលមានរូបម៉ុម នៅក្បែរ
ទុកអូនជាស្រីលេងសើច មិនថែ
បណ្តោយអោយអូនដក់ស្នេហ៍ ចេញពីបងតាមចិត្ត

II. វេលាចេះតែកន្លង ផុតទៅ
បងបានបែកគ្នាពីពៅ រៀងខ្លួន
បងក៏ទៅមានអ្នកថ្មី មុនស្ងួន
ចៃដន់ថ្ងៃនេះជួបអូន រៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែក

R. អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូននៅតែចាំបង
ទោះបងខុសពាន់ដង ក៏អូននៅស្នេហ៍រៀមរ៉ា
អូនថាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ អូនមិនមានអ្នកណា
អ្នកក្បែរអូន មានតែភាពឯកាកំដរជីវ៉ាចាំបង

III. ហេតុអ្វីមិនព្រមស្អប់បង ព្រលឹង
ហេតុអ្វីអូនស្រក់ទឹកភ្នែក យ៉ាងហ្នឹង
បើមិនបានជួបមាសមេ ពេលហ្នឹង
បងរឹកតែនៅមិនដឹង ថាអូននៅតែស្មោះ

Related of "សុំទោស ៖ សៅ ឧត្ដម { Chords & Lyrics } Somtos Sao Oudom" Videos

អតីត (adit-อดีต) - Shutter ft. Ploy「នោតភ្លេង」

Song4You - ស្តាប់ភ្លេងពិរោះៗ 19,944,349