Cơ chế gây bệnh của virus PED

22 Jul 2015 01:16 2
7,375
13 2

PED (Porcine Epidemic Diarrhoea PED) – Virus gây bệnh tiêu chảy cấp trên heo.
VietDVM giới thiệu video cơ chế gây bệnh PED.
Xem thêm: http://www.vietdvm.com/heo/benh-tren-heo/dich-tieu-chay-cap-tren-heo-porcine-epidemic-diarrhorea-ped.html

Related of "Cơ chế gây bệnh của virus PED" Videos