Το θέατρο - μία εύνοια που χαρίζεται | Stathis Livathinos | TEDxUniversityofCrete

10 Oct 2019 15:16 1
115
TEDx Talks Download
5 0

Το θέατρο ως δάσκαλος μαθημάτων ζωής, γνώσεων, ηθών. Το θέατρο ως κριτής της κοινωνίας, των ανθρώπων, της πολιτικής. Το θέατρο ως τέχνη; πειραματική, παραβατική, φλογερή ή και παγερή, κλασική, οριοθετημένη. Το θέατρο και όλες οι απόψεις του μας παρουσιάζονται από τον Στάθη Λιβαθινό, σκηνοθέτη θεάτρου και καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου κατά την περίοδο 2015-2019.

Theatre as a teacher; of life lessons, of knowledge, of morality. Theatre as a critic; of society, of its people, of politics. Theatre as an art form; experimental, transgressive, fiery or even cold, classical, set within boundaries. Theatre and all its facets are presented to us by Stathis Livathinos, theater director and artistic director of National Theater of Greece between 2015 and 2019.
Stathis Livathinos is a graduate of the acting school of Pelos Katselis, of the department of English Literature at the University of Athens and an honours graduate of the Theatre Department of the Moscow State Theatre Institute. He has postgraduate studies in both directing and theatre acting. He has also acted as artistic director of the National Theatre of Greece and as an active board member of the United Theatres of Europe. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

Related of "Το θέατρο - μία εύνοια που χαρίζεται | Stathis Livathinos | TEDxUniversityofCrete" Videos