Phần 69 - Cách Sử Dụng Stripper Clip Cho Băng Đạn AR15

06 Jan 2017 04:43 34
90,969
239 18

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013856580067

LUÔN LUÔN SỬ DỤNG SÚNG AN TOÀN:
1 - KHÔNG BAO GIỜ CHĨA NÒNG SÚNG VÀO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO.
2 - LUÔN LUÔN COI SÚNG LÚC NÀO CŨNG CÓ ĐẠN.
3 - CHỈ BÓP CỒ BẮN KHI CÓ MỤC TIÊU - KHÔNG BẮN LUNG TUNG !!!

Related of "Phần 69 - Cách Sử Dụng Stripper Clip Cho Băng Đạn AR15" Videos