Bài 1: Hướng dẫn làm thanh toán tạm ứng công trình theo thông tư 08/2016/TT-BTC

22 Jul 2016 41:25 19
39,885
136 17

Bài 1: Hướng dẫn làm thanh toán tạm ứng công trình theo thông tư 08/2016/TT-BTC
Hướng dẫn làm Phụ lục 03a theo Thông tư 08/2016/TT-BTC
http://kynangxaydung.com/ Học thanh quyết toán công trình; Học dự toán công trình ; Học đo bóc khối lượng
.................................
ĐÀO TẠO KỸ NĂNG XÂY DỰNG
Fb: https://www.facebook.com/kynangxaydung
Web: http://kynangxaydung.com/
Email: congbienha@gmail.com
Hotline: 0919.600.605

Related of "Bài 1: Hướng dẫn làm thanh toán tạm ứng công trình theo thông tư 08/2016/TT-BTC" Videos