ឯកឧត្តម ថាច់ ឌឺ បានចូលជួប សម្តែងការគួរសម និងជម្រាបលា

16 Sep 2017 02:37 0
14
0 0

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ថាច់ ឌឺ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ប្រចាំកម្ពុជា បានចូលជួប សម្តែងការគួរសម និងជម្រាបលា ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជា។

Related of "ឯកឧត្តម ថាច់ ឌឺ បានចូលជួប សម្តែងការគួរសម និងជម្រាបលា" Videos