Drawing Yugi-Oh Card - Time Wizard | Vẽ bài Yugioh - Phù Thủy Thời Gian

25 Dec 2017 02:47 49
42,567
LT Ice Download
345 16

Facebook https://www.facebook.com/Drawing-Yugi-Oh-688757627981107/?notif_id=1507475809546596¬if_t=page_user_activity
Cards đã vẽ
Time Wizard https://youtu.be/dl94F1A0qj4
Masked HERO Dark Law https://youtu.be/QkZuxuAYQ1o
De-Fusion https://youtu.be/_gO4QXBbwrc
Jar of Greed https://youtu.be/YvXYT32CvkY
Trishula, Dragon of the Ice Barrier https://youtu.be/49dQGwXUOTE
Level Eater https://youtu.be/k13gn3Rha5o?list=PLQoJkeRrZeU3TLXQOY7et6V93v_YPeaJ0
Gravity Bind https://youtu.be/d5Mhpg-BHPc?list=PLQoJkeRrZeU3TLXQOY7et6V93v_YPeaJ0
Junk Synchron https://youtu.be/guonJ8WS6HA?list=PLQoJkeRrZeU3TLXQOY7et6V93v_YPeaJ0
Polymerization https://youtu.be/KSrDCCx2sTQ?list=PLQoJkeRrZeU3TLXQOY7et6V93v_YPeaJ0
Number S39: Utopia the Lightning https://youtu.be/V62nTkfwnhc?list=PLQoJkeRrZeU3TLXQOY7et6V93v_YPeaJ0
Ash Blossom & Joyous Spring https://youtu.be/ZpxCInK6v0s?list=PLQoJkeRrZeU3TLXQOY7et6V93v_YPeaJ0
Firewall Dragon https://youtu.be/l9-FdWe7hCw?list=PLQoJkeRrZeU3TLXQOY7et6V93v_YPeaJ0

Related of "Drawing Yugi-Oh Card - Time Wizard | Vẽ bài Yugioh - Phù Thủy Thời Gian" Videos