Klapa Trogir - 12 Razbojnika

07 Mar 2011 04:42 16
22,837
kalppyx Download
110 4

Klapa Trogir - 12 Razbojnika

emitirano htv - lito 1990
reemitirano hrt3 - lito 2015

Gospodu Bogu on molitsa
Budet emu on sluschit'.
Za Kudijara mi budem vse
Gospoda blagodarit.

Gospodu Bogu pomolimsa
Drjevnjuju bilj vazvjestin
Tak vsolovkah nam raskazival
Inok česnoj Pitirim

Mnogo bogatstwa nagrabili,
Schili v dremuchem lesu;
Voschd' Kudejar iz-pod Kiewa
Vikral devizu-krasu.
Gospodu Bogu pomolimsa
Drjevnjuju bilj vazvjestin
Tak vsolovkah nam raskazival
Inok česnoj Pitirim

Related of "Klapa Trogir - 12 Razbojnika" Videos