درگیری کشاورزان ورزنه اصفهان با نیروی یگان ویژه

28 Feb 2013 04:18 5
21,036
cfppi Iran Download
36 8

درگیری کشاورزان ورزنه اصفهان با نیروی یگان ویژه

امروز مردم ورزنه اصفهان با نیروهای ویژه سرکوب درگیرشدند

.مردم سه دستگاه اتوبوس حامل نیروی ویژه را به آتش کشیدند .

کشاورزان ورزنه وتوابع روز جمعه لوله انتقال آب یزد را شکسته بودند .امروز این نیروها برای تعمیرو وصل کردن آب یزد امده بودند .

طی این درگیری چندین نفر ازمردم زخمی شدند .نیروها از گاز اشکاور و فشنگهای ساچمه ای استفاده میکردند. ولی در نهایت در این درگیری مردم پیروز شدند. ونیروها فرار کردند .

مردم ورزنه وتوابع دوباره استگاه پمپاژ اب را بطور کلی با لودر واتش از بین بردند.

این لوله به قطر یک ونیم متر است وبه یک رودخانه زیر زمینی شبیه است. که آب زاینده رود را به یزد انتقال میدهد .وبیشتر این اب به مصرف کارخانه جات یزد میرسد .درحالی که مردم شرق اصفهان تمام رمینهای کشاورزی شان چند سال است که کشت نمی شود.

Related of "درگیری کشاورزان ورزنه اصفهان با نیروی یگان ویژه" Videos