ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ | Rogan Te Ar Sogan Te | Gurbani Kirtan

25 Mar 2018 06:35 41
29,473
288 16

Shabad - Rogan Te Ar Sogan Te
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਨਣ ਲਈ ਹੁਣੇ Subscribe ਕਰੋ
Thanks for Watching
Please SHARE & LIKE

Related of "ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ | Rogan Te Ar Sogan Te | Gurbani Kirtan" Videos