Comparative Adjectives Konu Anlatımı #47

10 Nov 2016 11:30 242
170,230
1,693 138

Reklamsız, tahtaya zoomlu, indirilebilen ve sınırlı internet hatlarında bile açılabilen Udemy kursum için indirim kuponu uygulanmış kurs linki: https://bit.ly/2uLRBWO

http://www.turengkitap.com
https://www.instagram.com/ozerkirazingilizce
https://www.facebook.com/ingilizcekonuanlatimi

Comparatives konu anlatımı videomda, Comparative Adjectives olarak bilinen karşılaştırma sıfatları konusunu anlatıyorum.
İngilizcede üstünlük konusu, “daha güzel, daha çirkin” örneklerindeki gibi, sıfatların başına “daha” kelimesinin eklenmesi.
, karşılaştırma cümleleri kurarken “daha” anlamını verebilen bir kelimemiz var aslında. Ama bir de sıfatın sonuna eklenerek “daha” anlamını verebilen bir ekimiz var.
Karşılaştırma cümlelerinde “daha” anlamını veren sözcüğümüz “more”. Ancak kendisi biraz seçici ve öyle her sıfatın başına eklenmiyor. Başına ekleneceği sıfatın en az iki heceli olması lazım; aksi taktirde görevi -er ekine bırakıyor. Comparatives konusunda -er takısı eklenirken yaşanan bazı özel durumlar da var. Mesela, sıfatımızın sonu halihazırda -e harfiyle bitiyorsa ikinci bir -e eklemiyoruz. Sıfatımızın son üç harfi sessiz + sesli + sessiz harf üçlüsüyle bitiyorsa, en sondaki sessiz harfi iki kere yazıyoruz. Sıfatımız -y harfiyle bitiyorsa -er takısını eklerken -y harfi düşüyor ve yerini -i harfine terk ediyor. Dolayısıyla, ekleyeceğimiz takı da bir anda -ier’e dönüşüyor. Karşılaştırma sıfatımızın sonu -y ile bitiyorsa kaç heceli olduğuna bakmaksızın sonuna -ier getiriyoruz; more kullanmıyoruz.
Şimdi iki ve daha fazla heceli sıfatlara bakalım. Bu sıfatlar yeterince uzun olduğu için sonlarına bir de -er takısı eklemiyoruz. Bunun yerine, başlarına more kelimesini yazıyoruz. İngilizcede karşılaştırma sıfatlarının sonu -ed veya -ing ile bitiyorsa, tek heceli olsa bile more kullanıyoruz. Bir de bazı sıfatlar var ki öyle de olur, böyle de olur diyorlar. Yani bu sıfatlarla hem more hem de -er kullanabiliyoruz. Tabi söz konusu olan dilse, mutlaka bir de istisnalarımızın olması lazım. Başlarına more veya sonlarına -er almayan karşılaştırma sıfatları da var.
İngilizcede üstünlük sıfatlarıyla şöyle cümleler kurabiliriz:
This house is older.
He is younger.
Bazen de neyden daha eski, kimden daha genç olduğunu belirtmek isteyebiliriz. Bu tür cümlelerdeki “-den” takısını “from” kelimesiyle vermiyoruz. “Than” kelimesiyle veriyoruz:
This house is older than that house.
He is younger than his brother.
Tabi than kelimesinin okunuşu her ne kadar Türkçesine benzese de, Türkçede olduğu gibi, karşılaştırdığımız kelimeden sonra değil, önce yazıyoruz.
Üstünlük sıfatlarıyla cümle kurarken bazen bu sıfatlar da yetmiyor ve “çok daha büyük, çok daha zeki” gibi pekiştireçler kullanmak isteyebiliyoruz. Bu tür durumlarda yardımımıza koşan bazı kelimeler şunlar:
much - çok
a lot - çok
a little -biraz/bir miktar
a bit - birazcık
quite -oldukça
slightly - birazcık
“Gitgide” anlamını İngilizcede, kullanacağımız sıfata göre “more and more” veya “-er and -er” yapılarıyla veriyoruz:
Hava gitgide ısınıyor. - The weather is getting warmer and warmer.
Bir de “the more … the more” kalıbımız var. Tabi yine cümledeki sıfatlara göre iki taraftan biri ya da her iki taraf da “-er” şeklinde olabiliyor. Bu kalıbı İngilizcede doğru orantılı olarak artan veya azalan iki şeyden bahsederken kullanıyoruz. “Ne kadar çok yersen o kadar şişmanlarsın” gibi cümlelerde kullandığımız yapı bu:
The more you eat, the fatter you get.

Related of "Comparative Adjectives Konu Anlatımı #47" Videos