GTA V MOD - Tập 1: Bắt đầu mod cần chuẩn bị những gì?

10 Jan 2017 08:01 6
2,320
39 3

GTA V MOD - Tập 1: Bắt đầu mod cần chuẩn bị những gì?

Video hướng dẫn cài đặt GTA 5: http://huynguyenarcher.com/huong-dan-cai-dat-gta-5-chi-tiet-tu-a-den-z/

---
Đăng ký kênh: https://goo.gl/p0sBsA
Facebook của mình: https://goo.gl/QmZ44K
Website: http://huynguyenarcher.com/
---
Mua game GTA 5 giá rẻ: http://huynguyenarcher.com/go/mua-gta5-gia-re
Tải game GTA 5: http://huynguyenarcher.com/huong-dan-cai-dat-gta-5-chi-tiet-tu-a-den-z/
---
Link download các file cài đặt:
https://vi.gta5-mods.com/tools/script-hook-v
https://vi.gta5-mods.com/tools/scripthookv-net
https://vi.gta5-mods.com/scripts/menyoo-pc-sp
https://vi.gta5-mods.com/scripts/enhanced-native-trainer
http://openiv.com/

Related of "GTA V MOD - Tập 1: Bắt đầu mod cần chuẩn bị những gì?" Videos