தெய்வ சேக்கிழார் | SEKKIZHAR | Selva Ganapathy Speech | Eppo Varuvaro

08 Aug 2017 01:40:39 24
20,673
171 16

Check out best tamil motivational speech here : https://www.youtube.com/watch?v=QxBZYmk5Gpw

Speech about THEIVA SEKKIZHAR
Speaker - Selva Ganapathy
Program - Eppo Varuvaro 2014
Place - Coimbatore

Sponsor - Sri Krishna Sweets

List of Other relevant speeches from Eppo Varuvaro 2017:

1. Thayumanavar - https://www.youtube.com/watch?v=dftNSC2tO10
2. Andal - https://www.youtube.com/watch?v=qxaSrmW6lXw
3. Gnaneshwar - https://www.youtube.com/watch?v=uSMzLWguJ1I
4. Karuvurar - https://www.youtube.com/watch?v=oisn23fgX_8
5. Manikkavasagar - https://www.youtube.com/watch?v=Z81YpC3XEJ0
6. Yogi Ramsurathkumar - https://www.youtube.com/watch?v=lGinadyiIkE
7. Maha Periyavar - https://www.youtube.com/watch?v=YQKG_ocvYFU
8. Vallalar - https://www.youtube.com/watch?v=nJ9wXZ2LunA

List of Speeches on EppoVarvaro 2016:
1. Chidambara swamigal - https://www.youtube.com/watch?v=Nr7KzP7JwDI
2. Arunachala Kavirayar - https://www.youtube.com/watch?v=DuPgSzEPURE
3. Pamban Swamigal - https://www.youtube.com/watch?v=tMTh3NwPYrw
4. Athi Sankarar - https://www.youtube.com/watch?v=4wXH5e-KRxM
5. Swami Vivekanandar - https://www.youtube.com/watch?v=nFsemwK0ZpQ
6. Sivavakiyar - https://www.youtube.com/watch?v=cKhoVF4YXrg
7. Pillai Lokachariyar - https://www.youtube.com/watch?v=bnjq8i_2Hh4
8. Surdass - https://www.youtube.com/watch?v=P89YAX_zSfE
9. Dukkaram - https://www.youtube.com/watch?v=92uA-5yLsUs
10. Thiru Gnanasambandhar - https://www.youtube.com/watch?v=hl5GWNrD-Zk
Check out our recent video: இந்த குளியல் சோப்புக்களை பயன்படுத்த வேண்டாம் : https://www.youtube.com/watch?v=Cs1bhHlgpP0

Related of "தெய்வ சேக்கிழார் | SEKKIZHAR | Selva Ganapathy Speech | Eppo Varuvaro" Videos