HE WAIATA TANGI - He rau maharatanga, nā Tīmoti Kāretu ngā kupu, mā Wiha.

06 Aug 2015 04:00 27
40,674
Te Hinawa Download
190 10

HE WHAKAMARAMA - He waiata tangi mō, Wiha Te Raki Hāwea Stephens. Nā, Tīmoti Kāretu, ngā kupu nā, Leon Blake rāua ko, Pānia Papa te rangi.

He raumaharatanga rā, e te ngākau, he raumaharatanga rā
Tē taea te kotahi o roto mai i te huhua te kapo mai
Kia rongo kau noa i tō ngī, i tō reo wainene
I rahirahi ai te taringa

Kia kotahi anō kitenga i tō rerehua, i tō taiea, i tō tau
Me kore noa e tāpore te kōharihari e titi kaha nei
Ko tā hinengaro, 'E tomo, kei te hoa, i Mirumiru-te-pō
Ki te mūnga o te tini, te mano'

Ko tā ngākau ia, 'Ka ora tonu koe i konei
Haere nei te wā'

Hei taku piki kōtuku, hei taku mumu reo
Mā muri nei ō pārahi e takahi
I ara o te reo kia rere, o reo kia tika, o reo kia Māori
Te ara rā i hau ai ō rongo
E kore rā te roimata e puritia
Me tuku tonu atu kia maringi me he wai
Ko te mamae nei hoki, e Wiha, te utu o te aroha
E Wiha, te mamae te o te aroha

Related of "HE WAIATA TANGI - He rau maharatanga, nā Tīmoti Kāretu ngā kupu, mā Wiha." Videos