#PsalmResponsoryjny | 18 maja 2018

18 May 2018 02:38 5
3,100
37 1

Psalm responsoryjny na 18 maja 2018
Ps 103 (102), 1b-2. 11-12. 19-20b (R.: por. 19a)

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach.
albo: Alleluja.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach.
albo: Alleluja.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach.
albo: Alleluja.

Pan utwierdził swój tron na niebiosach, *
a Jego panowanie wszechświat obejmuje.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, *
potężni mocarze pełniący Jego rozkazy.

Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach.
albo: Alleluja.

Related of "#PsalmResponsoryjny | 18 maja 2018" Videos