I Know - Phạm Chí Thành X-Factor

15 Jun 2014 03:39 1
1,690
10 1

Phạm Chí Thành X-Factor
Link facebook:https://www.facebook.com/kay.pham.90?fref=ts
Link fanpage: https://www.facebook.com/pages/Ph%E1%BA%A1m-Ch%C3%AD-Th%C3%A0nh/635788586470642?fref=ts

Related of "I Know - Phạm Chí Thành X-Factor" Videos