WORKSHOP: Miss Mustard Seed's milk paint - 1 (svenska + English subtitles)

15 Aug 2016 46:02 5
0
Lina Ekstrand Download
34 3

WORKSHOP: Miss Mustard Seed's milkpaint, nivå 1.
Den här videon har svenskt tal och man kan välja både svensk- och engelsk undertext.

Ibland kan det falla sig som så att man helt enkelt inte har någon möjlighet att gå på en Workshop på plats. Man kanske har småbarn, (/tonåringar) ett mycket krävande jobb, bor för långt bort eller av annan anledning inte riktigt känner att man kan eller har lust att gå på en kurs. Även om jag nu har gjort den här videon (som ett alternativ för Er) rekommenderar jag alltid att i första hand gå på plats hos sin närmsta återförsäljare.

Att gå på plats har många fördelar; man kan ställa frågor, prova fler färger, klämma, känna och se hur de andra deltagarnas (samt kursledarens) resultat blivit. Det blir alltid 'mer äkta' att gå på kurser på plats! I alla fall. När du har betalat för att titta på den här videon hoppas jag ju såklart att du känner dig nöjd när den är slut; att du fått lära dig någonting och att du fått ytterligare idéer och kunskap om vad du kan ge dig på med penseln härnäst!

Det du behöver när du tittar på den här videon är (allt är naturligtvis Miss Mustard Seed's milkpaint-produkter);
* Minst 2 olika färger - gärna 3. Provpåsar räcker gott
* Ett eller två vaxer (ett med pigment men även gärna ett klarvax)
* Hemp Oil
* Vaxpuck
* Visp (liten)
* Mycket fint sandpapper
* Luddfri trasa
* Någonting att blanda färgerna i (plastmuggar fungerar bra)
* Hårtork
* Någonting att måla på (4 olika) - jag brukar välja trärena brädbitar á 25cm vardera
* Penslar (en till varje färg)

Sätt dig vid ett skyddat bord (eller ett bord som du utan dåligt samvete kan kladda på), ha med ett glatt humör och kör hårt! Jag finns tillgänglig för frågor över e-mail (wackygoose@hotmail.com) och via privat meddelande på WackyGoose's facebook-sida: http://facebook.se/wackygoose.inredning

LYCKA TILL och glöm inte att le! ;)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
WackyGoose inredning & möbelstudio i GÖTEBORG
www.wackygoose.se
Instagram: wackygoose.inredning
Facebook: https://facebook.com/wackygoose.inredning
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

WORKSHOP: Miss Mustard Seed's milk paint, level first

Sometimes it can fall as you simply have no opportunity to go to a workshop on the spot. Maybe you have young children, (/ teenagers) a very demanding job, live too far away or for other reasons do not really feel you can or have the desire to take a course. Although I have now made this video (as an option for you).

I always recommend to take a course at the place of your nearest dealer.

Going to a 'real' workshop has many advantages; you can ask questions, try more colors, squeezing, feel and see how the other participants (as well as the course director) results become. There will always be 'more authentic' to go courses on site! Anyhow, once you have paid for watching this video, I hope of course you will feel satisfied when it is finished; that you have learned something and you got more ideas and knowledge about what you can give a round with the brush next!

What you need when you are watching this video is (of course everything is Miss Mustard Seed's milk paint-products);
* At least 2 different colors - preferably 3. Sample bags is good enough
* One or two waxes (if you choose only to use one of the waxes, make it either antiquing wax or the white wax, if you chooses to work with two - take one with pigment and one clear wax)
* Hemp Oil
* Wax puck
* Whisk (small)
* Very fine sandpaper
* Lint-free cloth
* Something to mix colors in (plastic cups works well)
* Hairdryer
* Something to paint on (4 different) - I usually choose wooden planks, 25 cm each
* Brusher (one for each color)

Sit at a sheltered table (or tables that you no conscience can smear on), have a happy mood and run hard! I am available for questions over e-mail (wackygoose@hotmail.com) and threw private message on WackyGoose's facebook page: http://facebook.se/wackygoose.inredning

GOOD LUCK and do not forget to smile! ;)

Related of "WORKSHOP: Miss Mustard Seed's milk paint - 1 (svenska + English subtitles)" Videos