Hoàng hôn tháng Tám

14 Apr 2012 03:02 5
7,502
33 2

Bài hát: Hoàng hôn tháng Tám

Thể hiện: Phạm Trần Phương

-------------

Có những lúc ta đi chung con đường

Có những lúc ta vô tình kề bước cùng nhau

Có những lúc ta đã bỗng chợt tìm thấy nhau

Anh đã mơ thấy mặt người...

Anh đã muốn nói yêu em vô cùng

Anh đã muốn cho tay mình đan nắm chặt nhau

Anh đã muốn cho thân mình gần lại với nhau

Anh đã trông thấy mặt người...

Hoàng hôn tháng 8 em ơi có nghe mưa rơi leo qua từng hàng cây

Nhẹ nhàng tiếng gió ru êm lãng quên một giấc mơ cuối cùng

Hoàng hôn bóng dáng em đây khuất trong đôi tay lay nhẹ nỗi chờ mong

Rồi chợt có tiếng chân ai bên thềm...

Em đang ở đó...

Có những lúc ta đi chung con đường

Có những lúc ta vô tình kề bước cùng nhau

Có những lúc ta đã bỗng chợt tìm thấy nhau

Anh đã mơ thấy mặt người...

Anh đã muốn nói yêu em vô cùng

Anh đã muốn cho tay mình đàn nắm chặt nhau

Anh đã muốn cho thân mình gần lại với nhau

Anh đã trông thấy mặt người...

Hoàng hôn tháng 8 em ơi có nghe mưa rơi leo qua từng hàng cây

Nhẹ nhàng tiếng gió ru êm lãng quên một giấc mơ cuối cùng

Hoàng hôn bóng dáng em đây khuất trong đôi tay lay nhẹ nỗi chờ mong

Rồi chợt có tiếng chân ai bên thềm... còn đó....

Ai như là cơn gió (on ho)

Ai luôn bên mình (yeah hey)

Ai như là tia nắng (wo ho)

Ai đã rời xa (wo ho)

Ai như là cơn gió (on ho)

Ai luôn bên mình (yeah hey)

Ai như là tia nắng (wo ho)

Ai đã rời xa.......

Hoàng hôn tháng 8 em ơi có nghe mưa rơi leo qua từng hàng cây

Nhẹ nhàng tiếng gió ru êm lãng quên một giấc mơ cuối cùng

Hoàng hôn bóng dáng em đây khuất trong đôi tay lay nhẹ nỗi chờ mong

Rồi chợt có tiếng chân ai bên thềm...

Da da da da.........

Related of "Hoàng hôn tháng Tám" Videos