Bộ lạc bí ẩn giữa rừng Amazon lần đầu giao tiếp với thế giới

01 Aug 2014 01:32 14
376,532
98 39

Chính quyền địa phương ở bang Acre, Brazil đã ghi hình cảnh tượng các thổ dân sống trong rừng già Amazon giao tiếp với người ở thế giới bên ngoài.

Related of "Bộ lạc bí ẩn giữa rừng Amazon lần đầu giao tiếp với thế giới" Videos