ಮರೆಯಲ್ಲಾ ನಾ ನೆಂದು ನಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯನು |Female version kannada feeling song | Edited by Real Records

09 Sep 2017 01:33 137
325,374
957 69

ಮರೆಯಲ್ಲಾ ನಾ ನಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯನು |Female version kannada feeling song | Edited by Real Records
subscribe to our channel for more updates of "kannada new songs", "kannada feeling songs" , "kannada love songs" , "Kannada old songs" ,
"kannada lyrical songs" and also for kannada trending songs subscribe to our channel Real records

Related of "ಮರೆಯಲ್ಲಾ ನಾ ನೆಂದು ನಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯನು |Female version kannada feeling song | Edited by Real Records" Videos

💐 ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನದೇ ಹಾಡಿದು 💐

ಸತೀಶ ಆರ್ ಟಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 56,402