Bão số 12, Damrey quét qua Sài Gòn,Cháo lòng sân bay,VN 4.11.2017

05 Nov 2017 10:51 12
6,447
85 3

Nhớ Sài Gòn, vượt qua bão số 12, Damrey quét qua Sài Gòn

Related of "Bão số 12, Damrey quét qua Sài Gòn,Cháo lòng sân bay,VN 4.11.2017" Videos