Hãy Bắt Đầu Từ Việc Nhỏ - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

08 May 2017 01:25:03 59
111,481
413 59

Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu - Hãy Bắt Đầu Từ Việc Nhỏ
Pháp thoại được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Úc Châu) ngày 25/03/2017, trong chuyến hoằng pháp tại Úc
Những bài giảng khác của Thầy Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Related of "Hãy Bắt Đầu Từ Việc Nhỏ - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017" Videos