شمشاد په پامیر کې – آرشیف | Shamahad in Pamir 2008 – EP 05

09 Oct 2019 20:01 1
139
shamshad TV Download
7 1

شمشاد په پامیر کې - شمشاد آرشیف
د ۱۳۸۷ کال په اوږدو کې شمشاد تلویزیون د پامیر اوسیدونکو او د غرونو لړۍ څخه لیدنه کړې وه د مکملو خپرونو د لیدو لپاره د شمشاد د یوټیوب له ارشیف څخه لیدنه وکړئ – پنځمه برخه
------------------
Shamahad TV YouTube Archives – Shamahad in Pamir 2008 – EP 05

شمشاد ټلویزیون په زړه پورې پښتو پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوي، که غواړئ چې ستاسو په شنډو مسکا راولو، نو له موږ سره پاتې شئ
The feel of your language is in your entertainment too! Watch your favorite Entertainment and Social TV show.

Shamshad TV Official YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/shamshadTvLive
Shamshad TV Official Facebook page: https://www.facebook.com/shamshadtv.tv/
Shamshad TV Official Twitter: https://twitter.com/Shamshadnetwork
Shamshad TV Instagram: https://www.instagram.com/shamshadtvofficial/
Shamshad TV Official website: http://www.shamshadtv.tv/pashto/
Download Shamshad TV app from play store and enjoy watching. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tvshamshad.tvshamshad&hl=en

Subscribe our channel and press the bell icon to receive our daily updates.
https://www.youtube.com/user/shamshadTvLive?sub_confirmation=1

Now you can watch Shamshad TV on the YahSat satellite.
Yahsat 52.5E
Downlink Frequency 12015 MHz
Symbol Rate 27500 MS
DVBS2/8PSK
Polarization: Horizontal
#ShamshadTV #ShamshadProductions #OurHomeland

Related of "شمشاد په پامیر کې – آرشیف | Shamahad in Pamir 2008 – EP 05" Videos