Travel & Food with OMKV Fishing & Cooking, Unni George

16 Jan 2020 24:46 1,061
149,283
Tech Travel Eat by Download
7,424 174

കുമ്പളങ്ങിയുടെ സ്വന്തം OMKV ഉണ്ണി. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ജീവിതം വഴിമുട്ടിയപ്പോഴാണ് ഉണ്ണി ചൂണ്ടയും ക്യാമറയുമെടുത്ത് യൂടൂബിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ഉണ്ണി ജോർജ്ജ് എന്ന OMKV ഉണ്ണിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. @OMKV Fishing & Cooking

Travel & Food with OMKV Fishing & Cooking, Unni George

Malayalam Travel Vlog by Sujith Bhakthan Tech Travel Eat

Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

**** Follow us on ****

Facebook: https://www.facebook.com/techtraveleat/

Instagram: https://www.instagram.com/techtraveleat/

Twitter: https://twitter.com/techtraveleat

Website: http://www.techtraveleat.com

Related of "Travel & Food with OMKV Fishing & Cooking, Unni George" Videos